Det märks när du tar hand om dig - näring inifrån syns på utsidan

Kisel naturens universalmedel

Kisel är ett spårämne som finns i din kropp, i huden, naglarna och håret, men också runt dina organ. Det är en oersättlig del av varje cell i din kropp och ansvarar för cellbyggande och celltillväxt.

kisel ett grundämne

Om man skulle väga alla jordens grundämnen tar kisel upp en hel fjärdedel av ämnenas gemensamma vikt. Då förstår du nog att kisel är väldigt vanligt. Grundämnet finns i hela din kropp, i huden, naglarna och håret, men också runt dina organ. Men varför är det så viktigt

vad är kisel

Det naturliga spårämnet är en oumbärlig komponent i varje cell i kroppen och ansvarar för cellbyggande och celltillväxt – och därmed även för fast hud, starkt hår, fasta naglar och en hälsosam bindväv. Partiklarna som finns i Silicea kiselgelen kommer in i blodomloppet via mag-tarmkanalen och transporteras direkt till bindväven och görs tillgängliga för cellerna där. Kisel stöder näringstransport till enskilda celler och frisk cellmetabolism. Silicea kan även bidra till avlägsnandet av skadliga ämnen. Fukten i bindväven ökar och ett högre antal kollagen och elastinfibrer bildas. Dessutom spelar kiselgel en viktig roll i bildandet av kreatin. Den ger därmed grunden för en strålande hy, en fast bindväv, glänsande hår och fasta naglar från insidan.

KISEL NATURENS VIKTIGASTE BYGGSTEN

Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är kisel och kan med rätta kallas för universalmedel. Överallt i naturen där naturen där strukturell styrka, elasticitet och flexibilitet krävs, där finns också kisel.
Det är därför kisel har så stor betydelse för både växter och djur. 

Kisel är en  viktig komponent för många av våra djur och växter därför att det garanterar en stabil men samtidigt flexibel form. Kisel finns i kiselalger i åkerfräken-stjälkar, löv och i bambustammar.  Det är bland annat kisel som  skyddar våra växter mot angrepp av sjukdomar, främst från svamp, genom att kisel lagras under växtens överhud och därmed hindrar svampens tunna celltrådar från att tränga in.

vad betyder kolloidal struktur?

Kiselsyra-gel är en sammansättning av kisel, syre och vatten i mikroskopiskt små enheter,  i en kolloidal form som är ett tillstånd mellan fast och flytande. Det betyder att kiselsyrepartiklarna kan bilda sammansättningar med vatten utan att helt lösas upp i det. Kisel i denna form har en mycket stor förmåga att binda till exempel vatten, upp till 300 gånger sin egen vikt. Detta gör kiselsyra i kolloidal form väldigt unik och det är därför den har så positiva egenskaper och effekter.

Rulla till toppen