Silicea Mun Herpes - Silicea

Silicea Mun Herpes

Fysikalisk behandling av munsår

För utvärtes behandling av munsår orsakade av herpesvirus

Infektioner orsakade av herpesvirus är en av de vanligaste virussjukdomarna hos människan och ca 90 % av befolkningen beräknas vara smittade av viruset. Viruset ligger latent i kroppen och kan aktiveras av t ex UV-strålning, stress eller infektioner med besvärliga blåsor som följd.

Silicea Mun Herpes Gel innehåller kisel i form av kiselsyra och är godkänd för utvärtes behandling av munsår orsakade av herpesvirus. Gelen lindrar smärta och klåda samt verkar fysikaliskt genom att binda infekterat sekret från blåsorna och torka ut dessa vilket förhindrar spridning av virus och påskyndar läkningsprocessen. Silicea Mun Herpes Gel har i en publicerad vetenskaplig studie visat sig vara lika effektiv som acyklovir för behandling av återkommande munherpes*. Silicea Mun Herpes Gel är en medicinteknisk produkt.

* I. Zschocke et al., Silica gel is as effective as acyclovir cream in patients with recurrent herpes labialis: Results of a randomized, open-label trial. Journal of Dermatological Treatment 2008;19(3):176-8

 

proj_silicea_mun

Köp Silicea Mun Herpes gel direkt i vår webshop

Dosering

Gelen stryks på det infekterade området med hjälp av en bomullstuss eller ett rengjort finger. Efter cirka fem minuter har en vit hinna bildats över blåsan, detta innebär att gelen har verkat och hinnan kan torkas bort. Används upp till fem gånger per dag från första stickningarna tills dess att munsåret är helt läkt.

Ingredienser

5 g gel innehåller 4,7 g kiselsyra gel som aktiv substans. Övrigt innehåll: hydrolite (pentylenglykol), carragen, alfa-bisabolol, kaliumsorbat och citronsyralösning. Förvaras oåtkomligt för barn

Förpackningar

Tub 5 g

prod_silicea_mun

Silicea Logo

Pin It on Pinterest