Det märks när du tar hand om dig - näring inifrån syns på utsidan

Medicinteknisk produkt

Silicea Mag-Tarm DIREKT

Effektiv vid halsbränna, gaser, diarré och IBS-relaterade besvär.  Silicea Mag-Tarm kan lindra vid både akuta och långvariga mag-tarmproblem. Verkar lokalt i magen, vilket gör den lämplig även för behandling av barn. Medicinteknisk produkt. Ren mineralisk kiselgel.

Antal

15 st, 30 st

Silicea Mag-Tarm gel är en medicinteknisk produkt som innehåller rent kiselgel. Kan användas vid de flesta mag-tarmproblem hos både barn och vuxna, så som ont i magen, gasbildning, illamående, kräkningar, diarré och halsbränna. Gelen kan också lindra symtom vid orolig mage. Silicea Mag-Tarm är godkänd för tillfälliga och kroniska mag-tarmbesvär och IBS-Symtom.

 • Smidiga dospåsar – lätta att alltid ha nära till hands
 • Effektiv vid halsbränna och sura uppstötningar
 • Återställer magens naturliga balans
 • Neutraliserar syreöverskott i magen
 • Verkar genom att lägga en skyddande hinna på mag-tarmslemhinnan och skydda tarmväggen.
 • 100 % vegansk och utan tillsatser.
 • Ren mineralisk kiselgel

Tas direkt eller blandas med vatten eller valfri dryck.

Akuta/Tillfälliga symtom som magsmärta, illamående, kräkningar, gaser och diarré:
Barn och vuxna rekommenderas 2 dospåsar (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag, direkt,
alternativt blanda i valfri dryck och vid behov även före sänggående. När de akuta
symtomen har minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dospåse (15
ml) 3 gånger per dag.

Kroniska problem: Rekommenderad för långvarig behandling upp till 6 veckor vid
kroniska mag-tarmbesvär som illamående, gaser, magkramper, diarré, kräkningar
och halsbränna: Vuxna rekommenderas inta 1 dospåse direkt, alternativt blanda i valfri
dryck, 3 ggr/dag på tom mage eller mellan måltider. Vi rekommenderar en behandling
upp till 6 veckor, symtomen bör avta efter 3 veckor. Även lämplig för behandling vid IBS.

Aktiv substans: 100 ml gel innehåller100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

Medicinteknisk produkt CE 0297

Vanliga frågor om Silicea Mag-Tarm Gel

Mest ställda frågor som vi får Silicea för Mage och Tarm

Den aktiva beståndsdelen i Silicea Mag-Tarm är kiselgel (kiselsyragel). Det är ett ämne som bildats av mineralet kisel, syre och vatten. Silicea Mag-Tarm innehåller inga andra tillsatsämnen eller konserveringsmedel. På grund av en porös struktur och kraftig bindningsförmåga fungerar kiselgelen som en svamp som suger upp främmande substanser i mag-tarmkanalen.

Silicea Mag-Tarm kan användas vid alla slags mag-tarmproblem. Det är en medicinteknisk produkt godkänd för behandling av tillfälliga (akuta) och kroniska mag-tarm problem samt IBS. Silicea Mag-Tarm Gel hjälper att återställa magens naturliga balans.

Ja, Silicea är lämplig för barn. Vi rekommenderar Silicea Mag-Tarm från 4 år och uppåt. När det gäller barn ska användningen alltid konsulteras med en läkare. Samma dosering gäller för barn och vuxna. Den är trygg att använda och innehåller inga konserveringsmedel.

Akuta/tillfälliga symtom som magsmärta, illamående, kräkningar,
gaser och diarré: Barn och vuxna rekommenderas 2 dosmått (2 x 15 ml) 3
till 5 gånger per dag, direkt, alternativt blanda i valfri dryck och vid behov
även före sänggående. När de akuta symtomen har minskat kan behandlingen
fortsätta några dagar med 1 dosmått (15 ml) 3 gånger per dag.

Vid långvariga/kroniska problem som illamående, gaser, magkramper, diarré, kräkningar och halsbränna: Vuxna rekommenderas inta 1 dosmått direkt, alternativt blanda i valfri dryck,
3 ggr/dag på tom mage eller mellan måltider. Vi rekommenderar en behandling på upp till 6 veckor, symtomen bör avta efter 3 veckor. Även lämplig för behandling vid IBS.

Effekten sker direkt när kiselgelen kommer ner i magen/tarmen och vid till exempel halsbränna, sker en lindring redan efter ett par minuter.

Silicea Mag-Tarm hjälper mot: halsbränna, ont i magen, gasbildning, uppblåsthet, diarré, illamående, kräkningar, IBS-symtom.

Ja, det går utmärkt. Probiotika/mjölksyrebakterier och Silicea Mag-Tarm är en bra och effektiv kombination. 

Ja, det går bra, men de ska inte tas samtidigt. I samråd med din läkare bör ditt läkemedel tas minst 1 timme före eller efter det att du tagit Silicea® Mag-Tarm, då det annars eventuellt kan påverka effekten av läkemedlet.

Nej. Silicea Mag-Tarm Gel suger upp de gifter (toxiner) som alla bakterier, onda som goda, avger som försvarsmedel när de kämpar mot varandra och dör. 

Om du är gravid rekommenderar vi alltid att kontakta din läkare eller barnmorska innan intag av Silicea Mag-Tarm. 

Ja, Silicea Mag-Tarm kan tas vid amning. 

Ja, Silicea Mag-Tarm är godkänd vid symtom på halsbränna. Den ger oftast lindring redan inom några minuter. 

Ja. Kliniska försök har visat att 3 msk om dagen av Silicea Mag-Tarm både skyddar och stärker magslemhinnan samtidigt som överskott av magsyra sugs upp.  Silicea Mag-Tarm ger inga biverkningar, går inte in i blodet och verkar helt fysikaliskt. Den kan blandas både med vatten, saft eller juice.

Ja, du kan ta Silicea Mag-Tarm samtidigt som kosttillskott. Probiotika och Silicea Mag-Tarm är en bra och effektiv kombination vid magproblem. 

Ja. Silicea Mag-Tarm rekommenderas vid IBS. Studier visar på tydliga symtomförbättringar på IBS-symptom. Redan efter 3 veckor märktes en tydlig förbättring hos samtliga deltagare med funktionella mag-tarmbesvär.

Ja, det finns flera kliniska studier gjorda på Silicea Mag-Tarm Gel och IBS.

Flertalet randomiserade, dubbel-blind, kontrollerade studier har gjorts på produkter innehållande kiselgel, som alla övervägande arbetar via principen för adsorption. Studierna konstaterade en signifikant förbättring av både varaktighet (längden) och symtomen på olika gastrointensinala
(mag-tarm) infektionssjukdomar. Aktuell forskning visar en förbättring, i detta fall på IBS, och att effekten är utmärkande och symtomen påverkas positivt vid användning av kiselgel.

I forskningen kunde det påvisas en anmärkningsvärd minskning av det pro-inflammatoriska proteinet Zonulin, som är betydande för nedsatt tarmbarriärfunktion vid IBS. Baserat på dessa resultat rekommenderas  Silicea Mag-Tarm Gel som ett användbart terapeutisk hjälpmedel vid
behandling/minskning av IBS-symtom.

Silicea  Mag-Tarm Gel är redan idag godkänd för användning vid akuta besvär, såsom magont, illamående, kräkningar, flatulens (gasbildning) och diarré. Den är även godkänd vid kroniska besvär såsom halsbränna, uppblåst mage, mättnadskänsla och magkramper.

Baserad på den nya forskningen som gjorts visar det att tillämpningsområdena för  Silicea Mag-Tarm Gel har utökats till att nu även inkludera patienter som lider av Irritable Bowel Synrom (IBS).

Ja, Silicea Mag-Tarm är 100 % veganskt. 

Silicea Mag-Tarm innehåller endast rent mineraliskt kisel, syre och vatten.

Nej, Silicea Mag-Tarm är en medicinteknisk produkt godkänd för tillfälliga och kroniska mag-tarmbesvär. 

Ja, Silicea Mag-Tarm kan hjälpa både en uppblåst, däst och gasig tarm. Den skyddar även dess slemhinnor. Gelen har en positiv effekt på uppblåst mage såväl som orolig mage, gaser men även andra typer av mag- och tarmproblem som IBS och halsbränna.

Ja, Silicea Mag-Tarm är perfekt att ha med på resan. Den är effektiv vid lös mage/diarré (så kallad turistmage).

Ja, absolut. Den lugnar magen och skyddar slemhinnorna och återställer magens naturliga balans. 

Nej,  det finns inga kända kontraindikationer.

IBS, Irritable Bowel Syndrome, är en funktionell mag- och tarmstörning som innebär ökad känslighet i hela matsmältningskanalen. IBS kallas också för känslig tarm, irriterad tarm eller
funktionella tarmbesvär.

Typiska besvär vid IBS:

 • Ont i magen/kramp
 • Uppblåsthet
 • Förstoppning/Diarré
 • Problem att tömma tarmen

Det är inte klarlagt varför man får IBS, men det finns vissa faktorer som bidrar till besvären, bland annat psykosociala faktorer, förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver
tillsammans med samspelet med nerver till och från hjärnan. Man kan inte bota IBS, men det går att lindra symtomen, med hjälp av till exempel Silicea Mag-Tarm.

Nej, Silicea Mag-Tarm har inga kända biverkningar.

Ja, absolut. Den är väldigt effektiv att ta redan innan ett mag-tarmproblem uppstår. När du till exempel vet att du kommer att äta något som din mage är känslig för eller om du är utomlands och bakteriefloran är annorlunda än i Sverige. 

Många magproblem orsakas av vår livstil. Det kan handla om till exempel kost, motion, rökning, alkohol, stress eller läkemedel. Dessa faktorer kan utgöra en större risk att råka ut för flera vanliga magproblem, då de ofta uppkommer av liknande orsaker.

Rulla till toppen