Det märks när du tar hand om dig - näring inifrån syns på utsidan

Medicinteknisk produkt

Silicea Mag-Tarm DIREKT

Effektiv vid halsbränna, gaser, diarré och IBS-relaterade besvär.  Silicea Mag-Tarm kan lindra vid både akuta och långvariga mag-tarmproblem. Verkar lokalt i magen vilket gör den lämplig även för behandling av barn. Medicinteknisk produkt. Ren mineralisk kiselgel.

Antal

15 st, 30 st

Silicea Mag-Tarm gel är en medicinteknisk produkt som innehåller rent kiselgel kan användas vid de flesta mag-tarmproblem hos både barn och vuxna. Gelen kan lindrar symtom vid orolig mage. Silicea Mag-Tarm Gel kan användas vid magtarmproblem vilka kan orsaka symtom som ont i magen, gasbildning, illamående, kräkningar, diarré och halsbränna. Silicea Mag-Tarm är godkänd för tillfälliga och kroniska mag-tarmbesvär och IBS-Symtom.

  • Smidiga dospåsar lätta att alltid ha till hands
  • Effektiv vid halbränna och sura uppstötningar
  • Återställer magens naturliga balans
  • Neutraliserar syreöverskott i magen
  • Verkar genom att lägga en skyddande hinna på mag-tarmslemhinnan och skydda tarmväggen.
  • 100 % vegansk och utan tillsatser.
  • Ren mineralisk kiselgel

Tas direkt eller blandas med vatten eller valfri dryck.

Akuta/Tillfälliga symtom som magsmärta, illamående, kräkningar, gaser och diarré:
Barn och vuxna rekommenderas 2 dospåsar (2 x 15 ml) 3 till 5 gånger per dag, direkt,
alternativt blanda i valfri dryck och vid behov även före sänggående. När de akuta
symtomen har minskat kan behandlingen fortsätta några dagar med 1 dospåse (15
ml) 3 gånger per dag.

Kroniska problem: Rekommenderad för långvarig behandling upp till 6 veckor vid
kroniska mag-tarmbesvär som illamående, gaser, magkramper, diarré, kräkningar
och halsbränna: Vuxna rekommenderas inta 1 dospåse direkt, alternativt blanda i valfri
dryck, 3 ggr/dag på tom mage eller mellan måltider. Vi rekommenderar en behandling
upp till 6 veckor, symtomen bör avta efter 3 veckor. Även lämplig för behandling vid IBS.

Aktiv substans: 100 ml gel innehåller100 ml kiselgel (kiselsyragel) med 3,5 g kiseldioxid.

Medicinteknisk produkt CE 0297

Vanliga frågor om Silicea Mag-Tarm kiselgel

Mest ställda frågor som vi får Silicea för Mage och Tarm

Lite enkelt förklarat så är den aktiva beståndsdelen i Silicea Mag-Tarm är kiselgel (kiselsyragel). Det är ett ämne som bildats av mineralet kisel, syre och vatten. Silicea Mag-Tarm innehåller inga andra tillsatsämnen eller konserveringsmedel.  På grund av en porös struktur och kraftig bindningsförmåga fungerar kiselgelen som en svamp som suger upp främmande substanser.

Silicea Mag-Tarm kan användas vid alla slags mag-tarmproblem. Det är en  medicinteknisk produkt godkänd
för behandling av tillfälliga (akuta) och kroniska mag-tarm problem
samt IBS. Silicea Mag-Tarm Gel hjälper att återställa magens
naturliga balans.

Ja, Silicea är även lämplig för barn. Samma dosering gäller för barn och vuxna. Den är trygg att använda och innehåller inga konserveringsmedel. 

Ja, det går utmärkt. Probiotika/mjölksyrebakterier och silicea Mag-Tarm är en bra och effektiv kombination. 

Ja, det går bra men, de skall inte tas samtidigt. I samråd med din läkare bör ditt läkemedel/medicin tas minst 1 timma före eller efter det att man tagit  Silicea® Mag-Tarm  då det eventuellt kan påverka effekten av läkemedlet. 

Nej – silicea Mag-Tarm Gel suger upp de gifter (toxiner) som alla bakterier, onda som goda, avger som försvarsmedel när de kämpar mot varandra och dör. 

Den kan användas på flera olika sätt:
Akuta/Tillfälliga symtom som magsmärta, illamående, kräkningar,
gaser och diarré: Barn och vuxna rekommenderas 2 dosmått (2 x 15 ml) 3
till 5 gånger per dag, direkt, alternativt blanda i valfri dryck och vid behov
även före sänggående. När de akuta symtomen har minskat kan behandlingen
fortsätta några dagar med 1 dosmått (15 ml) 3 gånger per dag.
Vid långvariga/kroniska problem: Rekommenderad för långvarig behandling upp till 6
veckor vid kroniska mag-tarmbesvär som illamående, gaser, magkramper,
diarré, kräkningar och halsbränna:
Vuxna rekommenderas inta 1 dosmått direkt, alternativt blanda i valfri dryck,
3 ggr/dag på tom mage eller mellan måltider. Vi rekommenderar en behandling
upp till 6 veckor, symtomen bör avta efter 3 veckor. Även lämplig för
behandling vid IBS.

 

Kliniska försök har visat att 3 matskedar om dagen av silicea Mag-Tarm både skyddar och stärker magslemhinnan samtidigt som överskott av magsyra sugs upp.  Silicea Mag-Tarm ger inga biverkningar, går inte in i blodet och verkjar helt fysikaliskt. Den kan blandas både med vatten, saft eller juice

Ja, Silicea Mag-Tarm är godkänd vid symtom på  halsbränna. Den ger oftast lindring  redan inom minuter. 

Nej – silicea Mag-Tarm Gel suger upp de gifter (toxiner) som alla bakterier, onda som goda, avger som försvarsmedel när de kämpar mot varandra och dör. Tänk på silicea som en golfboll, med massa små hål. Toxinerna är små molekyler och sugs in i dessa hål, bakterier är stora enheter och får inte plats. Därför påverkas heller inte probiotika negativt om de tas tillsammans med silicea Mag-Tarm Gel. Den kan också med fördel användas med mjölksyrabakterier, probiotiska tillskott eller enzymtillskott.

Ja, Silicea Mag-Tarm kan tas vid amning. 

Om du är gravid rekommenderas vi alltid att kontakta din läkare eller barnmorska innan intag av Silicea Mag-Tarm Gel. 

Ja, du kan ta Silicea Mag-Tarm samtidigt som kosttillskott.  Probiotika och silicea Mag-Tarm är en bra och effektiv kombination vid mag-problem. 

Ja. Silicea Mag-Tarm rekommenderas vid IBS.  Studier visar på tydliga symtomförbättringar på IBS-symptom. Redan efter 3 veckor märktes en tydlig förbättring hos samtliga deltagare med funktionella mag-tarmbesvär.

Hur snabbt märks effekten?
Effekten sker  direkt när den kommer ner i magen/ tarmen och vid tex halsbränna, sker en lindring redan efter ett par minuter. 

Ja det finns fleratalet kliniska studier gjorda på Silicea Mag-Tarm
Gel och IBS
Flertalet randomiserade, dubbel-blind, kontrollerade
studier har gjorts på produkter innehållande
kiselgel, som alla övervägande arbetar via principen
för adsorption.
Studierna konstaterade en signifikant förbättring av både
varaktighet (längden) och symtomen på olika gastrointensinala
(mag-tarm) infektionssjukdomar. Aktuell forskning visar en förbättring, i detta fall på IBS, och att effekten är utmärkande
och symtomen påverkas positivt vid användning av kiselgel. I
forskningen kunde det påvisas en anmärkningsvärd minskning av
det pro-inflammatoriska proteinet Zonulin, som är betydande för nedsatt tarmbarriärfunktion vid IBS. Baserat på dessa resultat rekommenderas  Silicea Mag-Tarm Gel som ett användbart terapeutisk hjälpmedel vid
behandling/minskning av IBS-symtom.   Silicea  Mag-Tarm Gel är redan idag godkänd för användning vid akuta besvär, såsom magont, illamående, kräkningar, flatulens (gasbildning)
och diarré. Den är även godkänd vid kroniska besvär såsom halsbränna, uppblåst mage, mättnadskänsla och magkramper.
Baserad på den nya forskningen som gjorts visar det att tillämpningsområdena för  Silicea Mag-Tarm Gel har
utökats till att nu även inkludera patienter som lider av Irritable Bowel Synrom (IBS).

Ja, Silicea Mag-Tarm är 100 % vegan. 

Silicea Mag-Tarm innehåller endast rent mineralsikt kisle, syre och vatten. Ingenting annat. 

Nej, Silicea Mag-Tarm är en medicinteknisk produkt godkänd för tillfälliga och kroniska mag-tarmbesvär. 

Ja, Silicea Mag-Tarm kan hjälpa både en uppblåst, däst och gasig tarm.. Den skyddar även dess slemhinnor. Denna gel har en positiv effekt på uppblåst mage såväl som orolig mage, gaser men även andra typer av mag- och tarmproblem som IBS och halsbränna.

Silicea Mag-Tarm hjälper mot » halsbränna, ont i magen, gasbildning, uppblåst,  diarré
 illamående,  kräkningar, IBS symtom

Läkemedlet / medicinen  bör tas minst 1 timma före  eller efter det att man tagit  Silicea Mag-Tarm  då det eventuellt kan påverka effekten av läkemedel  När det gäller barn ska användningen alltid konsulteras med en läkare.

IBS, Irritable Bowel Syndrome, är en funktionell mag- och tarmstörning
som innebär ökad känslighet i hela matspjälkningskanalen.
IBS kallas också för känslig tarm, irriterad tarm eller
funktionella tarmbesvär.
Typiska besvär vid IBS:
» ont i magen/kramp
» Uppblåsthet
» Förstoppning/Diarré
» Problem att tömma tarmen
Det är inte klarlagt varför man får IBS, men det finns vissa faktorer
som bidrar till besvären, bland annat psykosociala faktorer,
förändringar i funktionen av tarmens egna muskler och nerver
tillsammans med samspelet med nerver till och från hjärnan.
Man kan inte bota IBS, men det går att lindra symtomen.

Ja, Silicea Mag-Tarm är perfekt att ha med på resan. Den är effektiv vid lös mage/diarre sk turistmage.  

Ja, den är godkänd till både vuxna och barn. 

Vi rekommenderar Silicea Mag-Tarm från 4 år och uppåt. När det gäller barn ska användningen alltid konsulteras med en läkare.

Ja, absolut. Den lugnar magen och skyddar slemhinnorna och återställer magens naturliga balans. 

Nej,  det finns inga kända kontraindikationer.

Nej, Silicea Mag-Tarm har inga kända biverkningar. 

Ja, absolut. Den är väldigt effektiv att ta redan innan ett mag-tarmproblem uppstår. När du tex vet att du kommer att äta något som din mage är känslig för eller du är utomlands och bakteriefloran är annurlunda än i Sverige. 

Många magproblem orsakas av vår livstil. Det kan handla om t ex kost, motion, rökning, alkohol, stress eller läkemedel. Dessa faktorer kan utgöra en större risk att råka ut för flera vanliga magproblem,
då de ofta uppkommer av liknande orsaker.

Scroll to Top