SVERIGES STÖRSTA HÅRTEST - Silicea

Sveriges största hårtest -Original Silicea

SVERIGES STÖRSTA HÅRTEST

SYFTE
Att utvärdera kosttillskottet Original Silicea och samla in svenska folkets åsikter om t ex betydelsen av ett vackert hår.

MÅL
Målet var att minst 600 män och kvinnor skulle utvärdera Original Silicea för att bevisa om tidigare resultat stämmer och produkten fungerar lika bra i praktiken. Målet var också att få en uppfattning om deltagarnas åsikter i olika frågor rörande hår- och hudvård och betydelsen av det yttre.

METOD
Frivilliga samlades in för att utvärdera Original Silicea och svara på ett 20-tal frågor (slutna alternativ med plats för kommentarer).  I gengäld fick de en 2 månaders kur hemskickad utan kostnad.

Deltagarna utvärderade effekten vid två separata tillfällen under 2013; efter halva tiden och efter fullbordad 2 månaders kur.

MÅLGRUPP
Män och kvinnor huvudsakligen i åldrarna 25-75 år. Fördelningen var ca 80 % kvinnor och 20 % män.

Pin It on Pinterest