När vi läser studier, rapporter och andra underlag som berör vårt regelverk kring kosttillskott, växtbaserade läkemedel och läkemedel så stöter vi ofta på förkortningar och inte alla känner man till eller så vill man veta mer. Här kommer en lista som absolut kan fyllas på med förtydliganden och länkar.

Tabletter

ANS EFSAs panel för livsmedelstillsatser och källor för näringsämnen som tillsätts till livsmedel (The Panel on Food Addtivies and Nutrient Sources added to Food)

ANSES Den franska myndigheten för livsmedel, miljö, arbetshälsa och säkerhet (Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

EFSA Europeiska livsmedelsmyndigheten (European Food Safety Authority)

Hälsopåståenden

ENVI Utskott i Europaparlamentet som behandlar miljöfrågor (Environment, public health and food safety)

FeNIL Spaniens nationella mejerigrupp (Federación Nacional de Industrias Lácteas)

IADSA International Alliance of Dietary/Food Supplement Association

NDA EFSAs panel för nutrition, dietik och allergener som bl.a. utvärderar hälsopåståenden (The Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies)

SKL Sveriges kommuner och landsting

TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

WADA World Anti-Doping Agency

Läkemdelelsverket

LRQA Certifiering och verifiering av ledningssystem

Svensk Egenvård

 

 

 

Silicea Logo

Pin It on Pinterest